OŚWIADCZENIE O BEZPIECZEŃSTWIE RODO

 

Bezpieczeństwo informacji i prywatności to jeden z najważniejszych aktywów Terberg. W naszym największym interesie leży zaufanie do sposobu przetwarzania informacji i danych osobowych. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy pracujemy dokładnie i bezpiecznie, nasze wewnętrzne procesy i zasady są poprawne, a nasi koledzy prawidłowo przetwarzają dane (biznesowe). To jest stałe zadanie.

W dniu 25 maja 2018, każda firma przetwarzająca dane osobowe obywateli Europy musi przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ("RODO").
W świecie, w którym obowiązujące prawodawstwo podlega ciągłym zmianom, nieustannie dążymy do tego, aby nasze rozwiązania spełniały wszystkie odpowiednie przepisy i regulacje.

W tym zakresie dostosowujemy również, w razie potrzeby, nasze wewnętrzne procedury i komunikację. Robimy to, aby zachować zgodność z najnowszymi przepisami i regulacjami.

Dlatego chcemy dać Ci jasne i przejrzyste informacje na temat sposobu, w jaki Terberg Group BV i wszystkie jej spółki zależne, zwane dalej Grupą Terberg przetwarzają dane osobowe dotyczące potencjalnych klientów, dostawców, interesariuszy i odwiedzających naszą stronę internetową.

Oczywiście, dane osobowe będą przetwarzane z możliwie największą dbałością i środkami bezpieczeństwa.

Grupa Terberg przestrzega Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (GDPR).
Oznacza to, że:

 • jasno określamy, dla jakich celów przetwarzamy dane osobowe;

 • ograniczamy nasze gromadzenie danych osobowych tylko do danych osobowych, które są wymagane do tych celów;

 • przetwarzamy dane osobowe w celu prowadzenia naszej działalności gospodarczej i prosimy o pozwolenie w przypadkach, w których wymagane jest takie zezwolenie;

 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych, a także przedstawiamy wymagania dla stron przetwarzających dane osobowe w naszym zamówieniu;

 • szanujemy Twoje prawo do podawania swoich danych osobowych do kontroli na żądanie, w celu ich poprawienia lub usunięcia.

W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Istnieją różne cele, dla których Grupa Terberg gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe. W ramach umów z relacjami biznesowymi, Grupa Terberg gromadzi i przetwarza dane kontaktowe, które mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko, kraj, firmę i / lub interesy zawodowe, numer telefonu komórkowego firmy i firmowy adres e-mail:

 • Jeśli jesteś naszym (potencjalnym) klientem, wykorzystujemy Twoje dane, aby przesłać Ci ofertę, aby móc określić, które specyfikacje lub wymagania muszą spełnić określone produkty lub usługi, aby móc dostarczać towary lub być w stanie wykonywać dla Ciebie prace, dostarczać faktury i płynnie i sprawnie komunikować się z nami na temat aspektów implementacji umowy.

 • Jeśli jesteś (potencjalnym) dostawcą lub innym wykonawcą, Twoje dane osobowe są również niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Przy zakupie jest to konieczne, aby poinformować Cię o tym, które specyfikacje lub wymagania muszą być zgodne z konkretnym przedmiotem lub usługą, możesz wysłać zapytanie ofertowe lub my możemy złożyć zamówienie u Ciebie, możemy zapłacić Twoje faktury i komunikować się z Tobą o innych aspektach umowy szybko i sprawnie.

 • Do analizy wewnętrznej w celu usprawnienia procesu, rozwoju produktów i usług oraz badań rynkowych;

 • Aby relacje i pracownicy byli bezpośrednio informowani o naszych (nowych) produktach i usługach, ale także na przykład poprzez kampanie za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej, gdzie Grupa Terberg stara się uwzględniać preferencje oparte na zakupionych produktach i / lub usługach.

 • Jeśli regularnie zamawiasz i / lub dostarczasz produkty do nas, będziemy przechowywać i wykorzystywać dane osobowe, które podałeś, aby osobiście informować Cię w przyszłości za pomocą poczty elektronicznej o naszych istniejących i nowych produktach i usługach, a w razie potrzeby otrzymasz ofertę, aby to zrobić.
  Mamy uzasadniony interes w wykorzystaniu danych osobowych w tym celu, a mianowicie w informowaniu, promowaniu i sprzedaży naszych produktów i usług. Za każdym razem, gdy wysyłamy Ci pocztę reklamową, masz możliwość poinformowania nas o swoich preferencjach, a także o rezygnacji z przyszłych wysyłek. Zobacz link rezygnacji z subskrypcji u dołu każdej wiadomości.

 • Jeśli jesteś naszym jednorazowym klientem, wyślemy Ci tylko wiadomości reklamowe, jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę.
  Nie jesteś zobowiązany do przekazania nam swoich danych osobowych. Jeśli dostarczysz nam niewystarczające dane osobowe, możliwe, że nie będziemy w stanie wykonać wyżej wymienionych czynności.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim
Twoje informacje zostaną przekazane przez nas stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do wykonania produktu lub usługi uzgodnionej z Tobą lub z Twoją firmą.
Aby chronić twoje prawa, zawieramy umowę przetwarzania z tymi stronami trzecimi (partnerami).

Dane strony internetowej
Nasza strona internetowa zawiera pliki cookies z Google Analytics i narzędzia analityczne Leadfeeder, zbierające dane na temat odwiedzających stronę, które służą wsparciu naszych działań sprzedażowych oraz marketingowych.

Dane te są automatycznie udostępniane firmie w celu śledzenia, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny. Wiedza ta jest nam niezbędna, aby zoptymalizować naszą stronę internetową dla naszych gości.

Bezpieczeństwo
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do twoich danych osobowych, Terberg Group stosuje techniczne i organizacyjne procedury bezpieczeństwa. Procedury te gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do rodzajów przetwarzania i charakteru danych osobowych, które mają być chronione.

 

        

 

 

DOSTARCZANIE GLOBALNEMU PRZEMYSŁOWI ODPADÓW I RECYKLINGU SOLIDNEJ, NIEZAWODNEJ, WYDAJNEJ I INNOWACYJNEJ EKO-TECHNOLOGII