JAKOŚĆ WYKONANIA, KTÓREJ MOŻNA ZAUFAĆ DOSKONAŁA EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA W CAŁYM OKRESIE EKSPLOATACJI

Zapraszamy do poznania naszej zróżnicowanej gamy wydajnych, ekologicznych i niezawodnych technologii, które można skutecznie wykorzystywać do bardzo wielu zastosowań.

Poniżej wyszczególniono główne gamy modelowe każdej grupy produktów. Różne rozwiązania opcjonalne dostępne dla poszczególnych rozwiązań oraz różnorodność każdej gamy produktów sprawiają, że bez względu na wybrany model nasz produkt z pewnością spełni wymagania klienta.

Szeroka zabudowa Olympus
Szeroka zabudowa Olympus o szerokości 2,5 m dostępna jest z pojemnościami 13-27 m³ i kompresją do 7:1. Odporna na zużycie i sprawdzona konstrukcja
Wąska zabudowa Olympus
Wąska zabudowa Olympus o szerokości 2,2 m dostępna jest z pojemnościami 10-19 m³ i kompresją do 7:1. Charakteryzuje się wysoką trwałością i uznaną wytrzymałością konstrukcji

 

Olympus HCT
Szeroka zabudowa Olympus w wersji z powiększonym odwłokiem

 

Olympus Mini
Ze wszystkimi genami zabudów Olympus, model Mini jest idealnie dopasowany do warunków zbiórki w ciasnych miejscach i zastosowań pomocniczych. Pojemności od 6 do 8 m3

 

Products-Thumb-RearLoaders-TwinPack-400x300.png
Olympus TwinPack
Dwukomorowa zabudowa Olympus TwinPack o szerokości 2,5 m dostępna jest z pojemnościami od 16 do 27 m³. Olympus TwinPack jest znany na całym świecie i dostępny jest także w wersji wąskiej 2,2 m

 

Olympus Duo
Dwukomorowa zabudowa Olympus TwinPack z dodatkową komorą, przeznaczona do równoczesnego zbierania trzech rodzajów odpadów

 

Olympus z żurawiem
Szeroka zabudowa Olympus z tylną płytą wsypową i żurawiem do zbiórki odpadów z pojemników podziemnych

 

Orus
Śmieciarki satelitarne. Idealne do odbioru odpadów spod drzwi

 

Millenium XXL
Zabudowa z przednim załadunkiem o dużej pojemności z jednoosobową obsługą

 

Speedline SCOPE
Do obsługi dużych pojemników o pojemności do 3200 litrów

 

Speedline PPK
Do obsługi pojemników o pojemności od 60 do 2300 litrów

 

Speedline CWS
Do obsługi pojemników o pojemności od 60 do 1100 litrów; wymienna skrzynia ładunkowa umożliwia oddzielenie zbiórek od przejazdów na wysypisko

 

OmniTRADE

Wysokowytrzymały wrzutnik pojemników komercyjnych

 

OmniDEKA

Zautomatyzowany wysokokrawędziowy wrzutnik dwusekcyjny

 

OmniDEL

Zautomatyzowany niskokrawędziowy wrzutnik dwusekcyjny

 

OmniDEL Triple
Niskokrawędziowy zautomatyzowany trójpodnośnikowy wrzutnik dwusekcyjny

 

OmniMAX
Zautomatyzowany niskokrawędziowy wrzutnik do pojemników z odpadami

 

EuroMAX
Ręcznie uruchamiany niskokrawędziowy wrzutnik do pojemników z odpadami

 

CityCat V20

 

CityCat V20e

 

MaxPowa V65

 

MaxPowa V80

 

CityCat 5006

 

Urządzenia myjące wodą zimną i gorącą
Gama urządzeń do wysokociśnieniowego mycia pojemników zimną i gorącą wodą, o rozpiętości rozmiarowej pozwalającej obsługiwać pojemniki 2- i 4-kołowe

 

eCollect
eCollect jest pierwszym na świecie w pełni elektrycznym pojazdem do zbiórki odpadów produkowanym seryjnie. Nie emitując spalin, przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i wychodzi naprzeciw trosce o ograniczenie zmian klimatycznych

 

        

 

 

DOSTARCZANIE GLOBALNEMU PRZEMYSŁOWI ODPADÓW I RECYKLINGU SOLIDNEJ, NIEZAWODNEJ, WYDAJNEJ I INNOWACYJNEJ EKO-TECHNOLOGII